ZW3D Lite - Ekonomiczny program 3D CAD
Targi Toolex 2022
Targi Toolex 2022

Fabryka Inżynierów XXI wieku - nowy budynek Politechniki Łódzkiej

08.10.2010 Skomentuj pierwszy
Wydział  Mechaniczny Politechniki Łódzkiej będzie miał nowy budynek. Projekt o nazwie „Fabryka Inżynierów  XXI wieku – budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno – laboratoryjnego Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej” wart jest ponad 54 mln zł. 


Budowa „Fabryki Inżynierów XXI wieku” to imponująca inwestycja, kluczowa dla dalszego rozwoju Politechniki Łódzkiej. Przyczyni się ona do ugruntowania wizerunku Uczelni jako nowoczesnego ośrodka akademickiego, kształcącego rzesze studentów, przyszłych fachowców pracujących na potrzeby instytucji sfery Gospodarki Opartej na Wiedzy. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Budynek powstanie w północnej części kampusu PŁ, pomiędzy ulicami Żwirki, Stefanowskiego, Radwańską i Żeromskiego. Obecnie w tym miejscu stoi budynek szedowy dawnej fabryki Rosenblatta, który zostanie zrewitalizowany i wkomponowany w nowy obiekt.

Nowoczesny gmach Wydziału Mechanicznego będzie miał aż 8500m2 (ponad 55 000 m3 kubatury przestrzennej) powierzchni dydaktycznej i towarzyszącej wyposażonej w najnowsze technologie ICT, czyli technologie informacyjno - komunikacyjne.

Na pięciu kondygnacjach znajdą się m.in.: hala technologiczna, 4  laboratoria  pomiarowe, 9 technologicznych oraz 9 dydaktycznych, 5 sal wykładowych, 8 sal seminaryjnych, 26 pracowni dydaktycznych i dydaktyczno-laboratoryjnych i 5 pracowni informatycznych. A wszystko do dyspozycji studentów m.in. kierunków priorytetowych takich jak: inżynieria materiałowa, mechatronika, energetyka, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, transport. W ramach projektu zakłada się, że z nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, w ciągu pierwszych pięciu lat po jej oddaniu do użytku skorzysta prawie 5000 studentów.

Zaprojektowany obiekt będzie w pełni nowoczesny i ekologiczny nie tylko dzięki zastosowanym rozwiązaniom dotyczącym funkcji dydaktyczno-laboratoryjnych. Dodatkowo na dachu budynku zamontowane zostaną także kolektory słoneczne, które umożliwią obniżenie kosztów eksploatacji całego kompleksu.

Na wniosek inwestora projektanci położyli także bardzo duży nacisk na zapewnienie  przystosowania przestrzeni dla potrzeb osób niepełnosprawnych, tak aby mogły one w możliwie najbardziej komfortowych warunkach uczestniczyć w prowadzonych zajęciach.

Zakłada się, że poprzez realizację projektu Politechnika Łódzka stanie się bardziej atrakcyjna dla przyszłych studentów nie tylko z województwa łódzkiego, ale również z pozostałych regionów Polski chcących studiować na Wydziale Mechanicznym (również w systemie e-learningowym). Dzięki nowemu, świetnie wyposażonemu budynkowi, pojawi się dodatkowe 200 miejsc dla studentów chcących studiować na kierunkach zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowoczesna aparatura i bogate zaplecze naukowe pozwolą prowadzić zajęcia dydaktyczno-laboratoryjne na najwyższym, światowym poziomie.

Inwestycja doskonale wpisuje się w strategie rozwojowe zarówno ogólnopolskie (np. Strategia rozwoju kraju 2007-2015, Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do roku 2015) jak i regionalne (np. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020)

Umowa z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w Warszawie, która gwarantuje unijne finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, została podpisana pod koniec 2009 roku. Ciężki sprzęt wjedzie na plac budowy jesienią 2010r. Uroczysta inauguracja i pierwsze zajęcia dydaktyczne w nowym budynku planowane są na październik 2013 r.

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
ZW3D Lite - Ekonomiczny program 3D CAD