XXVII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL
XVI Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL

Solid Edge Electrical Design

14.03.2019 Skomentuj pierwszy

Integracja środowisk projektowych dla branży elektrycznej (ECAD) i mechanicznej (MCAD) w systemie Solid Edge 2019

Oczywistym i rosnącym trendem dotyczącym nowoczesnych produktów z różnych branż przemysłowych jest zwiększanie obecności układów elektrycznych oraz elektronicznych względem tzw. typowej mechaniki.

W większości branż produkcyjnych, w których stosowany jest system Solid Edge, znaczenie układów elektrycznych we współdziałaniu z układami mechanicznymi ma istotne znaczenie.

Dlatego też producent Solid Edge, firma Siemens, w najnowszej generacji tego systemu położył znaczący akcent na integrację oferowanych przez siebie systemów projektowych dla branży elektrycznej ECAD oraz mechanicznej MCAD.

Solid Edge Electrical Design to zbiór zintegrowanych rozwiązań dla branży elektro-mechanicznej, który wchodzi w skład portfolio Solid Edge i składa się z czterech środowisk:

  • Solid Edge Wiring Design
  • Solid Edge Harness Design
  • Solid Edge Electrical Routing
  • Solid Edge PCB Design

Solid Edge Wiring Design służy do szybkiego projektowania i weryfikacji obwodów elektrycznych. Dzięki integracji z Solid Edge umożliwia współpracę obszarów ECAD-MCAD (środowisk projektowych dla branży elektrycznej i mechanicznej), przyczyniając się do eliminacji błędów inżynierskich. Istotne jest, że system ten może pracować także niezależnie od Solid Edge. Posiada on wbudowane inteligentne biblioteki komponentów. Będąc środowiskiem ECAD, jest aplikacją 2D.

Solid Edge Harness Design umożliwia tworzenie i sprawdzenie całych wiązek przewodów elektrycznych. Generuje płaskie schematy ideowe rozpatrywanych układów pod względem funkcjonalnym i wykonawczym. Dodatkowo, tworzy rozbudowane raporty produkcyjne, w tym listy materiałowe BOM dla komponentów i połączeń, a także listy cięcia dla przewodów, kabli i wiązek. Środowisko to posiada bogate biblioteki niezbędnych komponentów (mocowania, złącza, etc.). Analogicznie do rozwiązania opisanego powyżej, jako software ECAD 2D, współpracuje z Solid Edge (ECAD – MCAD), lecz może także pracować niezależnie.

Solid Edge Electrical Routing jest wykorzystywany do wirtualnego prowadzenia przewodów oraz całych wiązek elektrycznych w kontekście układu mechanicznego MCAD, zarówno w ujęciu projektu 3D,

jak również dla płaskich schematów produkcyjnych 2D. Jako rozwiązanie 3D/2D, funkcjonuje bezpośrednio w Solid Edge i reprezentuje nową generację rozwiązań znanych dotąd jako Solid Edge Wire Harness Design.

Solid Edge PCB Design służy do tworzenia schematów dla płytek obwodów drukowanych PCB oraz ich wkomponowania wewnątrz projektów mechanicznych.

W najbliższym czasie, wraz z widocznym (i udokumentowanym badaniami) wzrostem zapotrzebowania na opisywane rozwiązania, należy spodziewać się dalszego rozwoju ich funkcjonalności oraz zwiększenia stopnia integracji systemów ECAD-MCAD. Z pewnością zjawisko to będzie zauważalne w nowych generacjach systemu Solid Edge.

Oprogramowanie Solid Edge Electrical Design firma GM System zaprezentuje podczas prelekcji na konferencji Smart Auto, 28 maja 2019 we Wrocławiu: smart-auto.info

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: