Założenia projektowe:

  1. Skan głowic silnika.
  2. Przygotowanie modelu CAD z uzupełnieniem braków geometrii.
  3. Przygotowanie modeli odlewniczych uwzględniających naddatki materiału na późniejszą obróbkę oraz metodę odlewniczą, a także skurcz materiału docelowego.
  4. Wykonanie odlewów głowic.
  5. Obróbka odlewów na maszynach CNC oraz konwencjonalnych z zastosowaniem oprzyrządowania specjalnego.
  6. Podsumowanie.

Oryginalna głowica.

Widok skanowanej głowicy w środowisku ScanStudio.

Chmura punktów wczytana do SOLIDWORKS.

Widok gotowego modelu CAD z nałożoną chmurą punktów.

Przekrój głowicy.

Model CAD głowicy uwzględniający naddatki obróbcze i skurcz odlewniczy.

Symulacja druku 3D modelu odlewniczego.

Model odlewniczy głowicy przygotowany modelarsko.

Zestawienie modelu odlewniczego z surowym odlewem głowicy.

Surowe odlewy głowic – przedniej i tylnej.

Obrobiona głowica – widok z góry.

Obrobiona głowica – widok komory spalania.

PODSUMOWANIE:

W czasie pracy nad replikami głowic silnika motocykla Sokół 1000 w pierwszej kolejności należało skorygować uszkodzenia oryginalnych elementów – były nimi krzywe i wyłamane żebra. Kolejnym wyzwaniem okazało się wydrukowanie na raz tak skomplikowanego elementu. Czas wydruku wyniósł 70 godzin nieprzerwanej pracy drukarki. Materiał, z którego zostały wykonane modele, to PLA. Z racji skomplikowanej geometrii i technologii wydruku 3D należało również wybrać specjalne narzędzia, które umożliwiły przygotowanie i wygładzenie powierzchni między żebrami, co w późniejszym etapie ułatwiło wyjmowanie modelu odlewniczego z formy piaskowej.

Autor: Tomasz Sobieszek