Liniowe połączenia spawane w RFEM 6

24.11.2022 Skomentuj pierwszy

Liniowe połączenia spawane są przydatną funkcją programu, umożliwiającą obliczanie naprężeń w spoinie między powierzchniami w RFEM 6. Dlatego też, jeżeli w modelu powierzchniowym zostanie zdefiniowana spoina dla linii, naprężenia tej spoiny są wyznaczane za pomocą rozszerzenia 'Analiza naprężeniowo-odkształceniowa'. Ta nowa funkcja jest dostępna w pozycji Typy linii w Nawigatorze.

Liniowe połączenia spawane można zdefiniować w oknie dialogowym "Nowe liniowe połączenie spawane", jak pokazano na rysunku 2. Wybór typu połączenia jest ważny dla definicji liniowego połączenia spawanego. W programie dostępnych jest kilka typów: połączenie stykowe, narożne, zakładkowe i teowe. Należy pamiętać, że konieczne jest również zdefiniowanie typu spoiny. W zależności od typu połączenia lista zawiera różne opcje wykonania obliczeń spoin. 

Liniowe połączenia spawane mogą być rozmieszczone 'W sposób ciągły' na całej długości linii. Z tego powodu podczas wprowadzania parametrów spoiny należy zdefiniować grubość spoiny w polu „Rozmiar spoiny”, natomiast pole „Długość spoiny” jest pobierane z długości linii. Liniowe połączenia spawane można przypisywać liniom i powierzchniom poprzez nadanie numeru linii i powierzchni w prawym górnym rogu okna dialogowego lub poprzez graficzną selekcję połączeń w oknie roboczym. W tym drugim przypadku należy pamiętać, że ważna jest kolejność wyboru powierzchni.

Po utworzeniu i przypisaniu liniowych połączeń spawanych można wprowadzić podstawowe specyfikacje dotyczące analizy liniowego połączenia spawanego. Można to zrobić za pomocą zakładki Analiza naprężeniowo-odkształceniowa – Konfiguracja w tym samym oknie dialogowym (rys. 4) lub za pomocą pozycji Analiza naprężeniowo-odkształceniowa w Nawigatorze (rys. 5). 

W pierwszej kolejności można wybrać naprężenia do obliczenia. Można na przykład obliczyć naprężenie gardzieli spoiny od obciążenia normalnego, zginania, ścinania powierzchniowego, ścinania w spoinie, naprężenia normalnego prostopadłego do płaszczyzny połączenia, wynikowego naprężenia gardzieli spoiny itd. Można zdefiniować typ naprężenia granicznego i wartość naprężenia granicznego. 

 

W tym oknie dialogowym dostępne są również opcje specjalne. Na przykład można kontrolować wygładzanie naprężeń (tj. rozkład lokalnych szczytowych naprężeń na długości szwu spawalniczego) oraz rozkład naprężeń dla spoin pachwinowych. W przypadku spoin pachwinowych rozkład naprężeń można określić metodą uproszczoną zgodnie z EN 1993-1-8 4.5.3.3 lub metodą kierunkową zgodnie z 4.5.3.2. Możliwe jest również uwzględnienie mimośrodów spoin. Dzięki temu możliwe jest uwzględnienie dodatkowych momentów, które mogą wystąpić, na przykład, w przypadku konstrukcji ze spoinami pachwinowymi jednostronnymi. 

Po zakończeniu obliczeń naprężenia w spoinach liniowych są dostępne w formie graficznej i tabelarycznej. W Nawigatorze można określić, które naprężenia będą wyświetlane graficznie, natomiast tabela zawiera przegląd naprężeń według sytuacji obliczeniowych, obciążeń, linii i lokalizacji.

Więcej o RFEM 6 >>

 

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: