ZW3D 2017 - zintegrowany system CAD/CAM

31.10.2016 Skomentuj pierwszy

Najnowsza edycja programu ZW3D 2017 jest już dostępna na polskim rynku. Przedstawiamy wybrane, najistotniejsze zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji i cieszymy się, że funkcjonalność systemu jest stale, dynamicznie rozwijana i w niczym nie ustępuje najlepszym programom do projektowania CAD/ CAM. ZW3D 2017 to program na miarę potrzeb współczesnego projektanta.

Projektowanie CAD

Szkic

Jedną z nowych funkcji są bloki szkicu, które mogą zawierać połączone w grupę elementy szkicu. Dzięki temu można w kontekście szkicu pracować z utworzonymi geometriami jak z pojedynczym.
Nowa opcja dysponuje dwoma typami bloków:

  • Sztywne - geometrie bloku pracują jako całość przy przemieszczaniu i nadawaniu wiązań oraz nie mogą być zmienione.

  • Elastyczne - elementy elastycznego bloku mogą zmieniać swój profil i pozycję poprzez przeciągnięcie, wiązania lub wymiarowanie szkicu. Oznacza to, że szkic może zmieniać wygląd elastycznego bloku.

Gdy bloki w szkicu zostały już ostatecznie zdefiniowane, można je zapisać do pliku, a następnie ponownie wykorzystać lub wykonywać na nich operacje bryłowe.

Arkusze blach

Moduł arkuszy blach w nowej wersji ZW3D 2017 zyskał najwięcej zmian i usprawnień zapewniających łatwiejszą i szybszą pracę.

Złożenia

Dynamiczny widok przekroju - służy do ukrycia pewnego obszaru części, aby np. obejrzeć jego wnętrze. Wprowadzone ulepszenia umożliwiają w wersji ZW3D 2017 łatwiejszy sposób wykonywania przekrojów, dając możliwość zaznaczania i pomiarów elementów po jego wykonaniu. Nowa opcja wyświetlania krzywych przekroju zaznacza przy tym granice obszarów każdego z elementów. Dodano również opcję generowania izometrycznego widoku przekroju bezpośrednio z wykorzystaniem zapisanego widoku przekroju w modelu 3D, co oszczędzi mnóstwo czasu.

 

Modelowanie

Wsparcie importu i eksportu Excel - można eksportować wszystkie zmienne i wylistowane wymiary w Menadżerze równań do pliku .csv, a następnie edytować je w programie Excel. Po modyfikacji można zaimportować plik csv z powrotem do Menadżera i zaktualizować zmienne.

W ten sposób można również tworzyć nowe konfiguracje.

Import

Nowe opcje w operacji importu – podczas importowania plików możliwe jest zaznaczenie czy ukryte elementy lub PMI mają zostać zaimportowane. Opcje te dostępne są dla formatów: ACIS*, CATIA V5/V6, NX, Creo, Solidworks.
*- nie dotyczy PMI

 

Wytwarzanie CAM

ZW3D CAM obejmuje frezowanie od 2 do 5 osi i tocznie (również z napędzanymi narzędziami) z elastycznymi i bogato wyposażonymi strategiami obróbki. ZW3D jest intuicyjne i proste w obsłudze, dlatego jest powszechnie stosowane przy produkcji narzędzi, w przemyśle motoryzacyjnym i wytwarzaniu form.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone w ZW3D CAM 2017:

Nowa operacja wykańczająca płaskich obszarów Płaskie

Generowane ścieżki narzędzia przy obróbce powierzchni płaskiej stało się bardziej wydajne i niezawodne. Nowa wykańczająca obróbka płaskich obszarów może wykryć wszystkie ściany planarne w obrębie danych wejściowych tzn. tolerancji wykrywania, a następnie utworzy ścieżkę narzędzia dla wszystkich płaskich powierzchni lub stworzy ścieżki narzędzia dla powierzchni przy zadanych parametrach granicznych.

 

Definiowanie geometrii narzędzia przez użytkownika

Opcja wspierana w obróbce Profilowa I w obróbce Grawerowanie Powierzchni. Generowanie ścieżki narzędzia i przeprowadzanie weryfikacji bryłowej odbywa się z uwzględnieniem geometrii narzędzia definiowanego przez użytkownika.

 

Symulacja toczenia i frezowania

Wspierana jest symulacja jednocześnie operacji toczenia i frezowania (w jednym programie), co jest wykorzystywane w projektowaniu technologii na tokarkach z napędzanymi narzędziami.

 

Nowy parametr kroku w dół “Skok” przy operacji Z pochyleniem

Dzięki tej opcji definiowanie pochylenia rampy ścieżki narzędzia staje się bardziej przyjazne dla użytkownika. Wcześniej było trudnością zdefiniowanie wielkości skoku ścieżki narzędzia ze względu na parametr kąta rampy. Nie było wspierane tworzenie ścieżki narzędzia dla wielu regionów o tej samej wielkości kroku ze względu na zależność parametru kata w odniesieniu do wielkości cechy modelu obrabianego.

W nowej wersji można znaleźć znacznie więcej ulepszeń i korzystnych zmian, które zwiększają niezawodność i efektywność systemu, przyśpieszając pracę w obszarze projektowania CAD i obróbki CAM.

Wersja demo do pobrania TUTAJ >>>

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: