AutoCAD Civil 3D

Typ: CAD GIS
Producent: Autodesk
Wersja językowa: Polski Angielski
Platforma OS:

Poszukujesz lepszego sposobu projektowania, analizowania i dokumentowania projektów inżynierii wodno-lądowej? Oprogramowanie AutoCAD® Civil 3D® w inteligentny sposób wiąże procesy projektowania i kreślenia, zwiększając wydajność prac.

Pozwala tworzyć projekty i dokumentację projektową wyższej jakości oraz w czytelny sposób przekazywać koncepcje projektowe w przetargach na wykonawstwo. Oprogramowanie AutoCAD Civil 3D jest przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw wykonujących prace związane z zagospodarowaniem terenu, transportem i ochroną środowiska.
 

Jedno elastyczne rozwiązanie
Civil 3D pozwala Ci na wykonanie wielu typów projektów, w tym zagospodarowania przestrzeni, projektów transportowych i środowiskowych. Dodatkowo oprogramowanie posiada specjalistyczną funkcjonalność wspierającą techniczne potrzeby całego zespołu projektowego: geodetów, inżynierów, projektantów i kreślarzy. 
 

Pomiary geodezyjne
Civil 3D posiada zintegrowaną funkcjonalność obróbki danych geodezyjnych. Masz więc jednolite środowisko do wykonania wszystkich zadań, w tym bezpośredniego importu danych pomiarowych, wyrównania metodą najmniejszych kwadratów, edycji obserwacji oraz automatycznego tworzenia figur pomiarowych i powierzchni. Co najważniejsze, efekty – punkty, figury pomiarowe, powierzchnie – mogą być używane w całym cyklu projektowym. Civil zawiera również interaktywne narzędzie sprawdzania mapy, które identyfikuje błędy i przeoczenia etykiet segmentów.
 

Projekt wstępny
Wczytaj zdjęcia lotnicze i modele terenu z aplikacji Google Earth™; zaimportuj dane GIS takie jak: osie dróg, czy granice stref zalewowych; użyj dedykowanych narzędzi projektowych, aby wykonać wstępny projekt dróg i działek – wszystko bez udziału geodetów. Na etapie projektu budowlanego możesz zamienić powierzchnie koncepcyjne na bardziej dokładne, a wszystkie informacje o modelu zostaną uaktualnione automatycznie.

Powierzchnie

Civil 3D wspiera duże modele powierzchni, zachowując jednocześnie dynamiczne powiązania z danymi źródłowymi, jak warstwice, linie nieciągłości, modele korytarzy, obiekty skarp. Raz utworzona, powierzchnia może być użyta do wyświetlenia warstwic, obszarów zlewni, ścieżek przepływu, analiz wysokości i spadków oraz widoków 3D gotowych do renderingu. Powierzchnie mogą służyć również jako odniesienia do tworzenia profili, przekrojów, skarp i korytarzy. Każda zmiana w danych źródłowych powoduje automatyczne uaktualnienie powierzchni i ich odniesień.
 

Działki
Twórz działki konwertując istniejące polilinie AutoCADa lub używając narzędzi układu, aby zautomatyzować proces. AutoCAD Civil 3D zarządza działkami przy użyciu topologii, więc zmiana w jednej działce jest od razu odzwierciedlana we wszystkich działkach sąsiadujących.

Projektowanie w oparciu o standardy
Civil 3D umożliwia szybkie tworzenie geometrii linii trasowania i profili zgodnych z lokalnymi standardami. Zasady te obowiązują podczas różnych metod projektowania geometrii - interaktywnych „najlepiej dopasowanych”, opartych na punktach przecięcia czy wysoce elastycznych opartych na elementach. Civil 3D również automatycznie analizuje poziome i pionowe krzywe i styczne, porównując z założeniami takimi jak minimalny promień łuku czy maksymalna długość stycznej.
 

Style kreślenia i standardy
Civil 3D zawiera rozbudowaną bibliotekę specyficznych dla kraju stylów CAD, które kontrolują praktycznie wszystkie aspekty wyświetlania rysunku. Kolory, typy linii, przyrosty warstwic, etykiety i inne są kontrolowane przez style. Civil 3D oferuje również narzędzia do dostosowywania stylów i standardów tak, aby odpowiadały one potrzebom biura.

Rysunki wykonawcze
Automatycznie generuj rysunki wykonawcze takie jak: w pełni opisane przekroje, profile, plany warstwicowe. Co ważniejsze, rysunki mogą być generowane z wielu plików przy użyciu odnośników zewnętrznych i skrótów do danych. W rezultacie proces projektowy pozwala na tworzenie wielu arkuszy rysunkowych przy użyciu jednego modelu. Jeżeli model się zmieni, możesz szybko zsynchronizować wszystkie rysunki wykonawcze, aby odzwierciedlały dokonane zmiany.Tworzenie arkuszy
Civil 3D zawiera rozbudowane narzędzia do tworzenia arkuszy planów i profili. W pełni zintegrowany z Menedżerem zestawów arkuszy programu AutoCAD, kreator tworzenia dokumentacji automatyzuje tworzenie układu arkuszy i linii dopasowania wzdłuż linii trasowania oraz generuje arkusze planów i profili w oparciu o układ. Ostatecznym efektem jest zestaw arkuszy rysunkowych gotowych do końcowego opisania i wydruku.
 
 

 
Tagi:
Komentarzy: 3
KOMENTARZE (3)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
tapol Dodany: 28.11.2008 19:53
Można importować dane z GIS (Geographical Information Systems), czyli Systemy Informacji Geograficznej to zestaw narzędzi służących do gromadzenia, przetwarzania, analizy oraz udostępniania informacji przestrzennej, to nie znaczy że jest programem GIS
tapol Dodany: 28.11.2008 19:51
Można importować dane z GIS (Geographical Information Systems), czyli Systemy Informacji Geograficznej to zestaw narzędzi służących do gromadzenia, przetwarzania, analizy oraz udostępniania informacji przestrzennej, to nie znaczy że jest programem GIS
Bozena Dodany: 04.11.2008 12:57
od kiedy AutoCAD CIVIL 3D jest programem GIS ?
REKLAMA
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl