IronCAD

Typ: CAD Dodatki
Producent: IronCAD Corporate
Wersja językowa: Polski Angielski
Platforma OS:
W obecnej chwili na rynku dostępna jest najnowsza wersja IronCAD 2009 XG. Ta najnowsza wersja programu dostawcy rozwiązań projektowych 3D, łączy klasyczne rozwiązania manipulacji geometrią parametryczną i bezpośrednią w system modelowania oferujący użytkownikowi większą swobodę w procesie projektowania. Pośród zalet i nowych rozwiązań wprowadzonych do IronCAD 2009 XG znajdują się: udoskonalenia wydajności dużych złożeń w 3D oraz 2D, zmieniony interfejs, wzbogacone możliwości zaawansowanego renderowania, i wiele innych.
 
 
Wydajność i interfejs
Nowa wersja programu, dzięki technologii HOOPS od Tech Soft 3D, oferuje poprawioną interakcję dużych złożeń. W rezultacie, dzięki wykorzystaniu najnowszych sterowników graficznych OpenGL i Direct3D, rotacja 3D oraz wybór kamery w IronCAD usprawniają pracę w czasie rzeczywistym. HOOPS pozwala również na stosowanie funkcji Quick Visual Loading, przy pomocy której użytkownik może korzystać z narzędzi kamery oraz oddziaływać na model podczas jego ładowania, dzięki wykorzystaniu procesu przetwarzania wielowątkowego. Pozwala to projektantowi na wybór określonego kąta kamery przed rozpoczęciem pracy z danym modelem. Wykorzystanie HOOPS usprawnia również pracę z modelami dwuwymiarowymi. IronCAD  potrafi tworzyć dwuwymiarowe rzuty modeli 3D do dziesięciu razy szybciej niż wersje poprzednie, zwłaszcza przy pracy z dużymi złożeniami.
 
Udoskonalony interfejs IronCAD pozwala na płynniejszą nawigację w środowisku projektowym. Nowa przeglądarka Quick Access Property Browser umożliwia projektantowi w każdej chwili szybki dostęp do informacji dotyczących własności oraz poleceń odnoszących się do wybranej geometrii. Zmiana poziomu wyboru geometrii zmienia zawartość okna przeglądania Quick Access Property Browser. Dzięki temu, iż wyświetlane są tylko najistotniejsze informacje, użytkownik nie traci czasu na przeszukiwanie poszczególnych menu, pasków narzędzi oraz okienek dialogowych. Redukuje to czas nauki czy pracy z IronCAD, ułatwiając rozpoznanie i planowanie kolejnych stadiów projektowania.
 
Wizualizacja i komunikacja
IronCAD  zawiera również nowy, realistyczny silnik renderowania. Został on dodany do istniejących styli renderingu, pozwalając inżynierom i projektantom na tworzenie fotorealistycznych wizualizacji. Użytkownicy mają precyzyjną kontrolę nad swoim środowiskiem 3D poprzez zaawansowane opcje takie, jak oświetlenie globalne, Radiosity, Caustics i inne. Nowy silnik renderingu obsługuje również "High Dynamic Range Imaging (HDRI) Enviroment Maps", które potrafią radykalnie poprawić rendering poprzez tworzenie bardziej realistycznych odbić i efektów świetlnych. Te nowe możliwości pozwalają na tworzenie fotorealistycznych planów i dokumentacji na użytek prezentacji czy standardowej komunikacji z klientami. Użytkownicy mogą również skorzystać z "3D PDF" poprzez nową opcję eksportu tworzącą pliki 3D PDF Adobe Acrobat. Trójwymiarowe pliki PDF pozwalają użytkownikom współpracować w 3D, niezależnie od tego, jakiego systemu CAD używają, ułatwiając otwartą komunikację prowadzącą do lepszej produktywności poprzez współdzielenie plików Adobe PDF zawierających precyzyjną geometrię i informacje o wytwarzaniu produktu.
 
 
Ogólne środowisko 2d i 3d
W najnowszej wersji zostało dodane nowe środowisko 2d (Caxa ) środowisko to umożliwia nam prace z plikami dwg oraz dxf. Interfejs tego środowiska jest przyjazny dla użytkownika. Jest uzbrojone w bogatą bazę bibliotek elementów. Praca z elementami znajdującymi się w bibliotekach polega na tej samej zasadzie co z katalogami w środowisku 3d. Caxa jest innowacyjną alternatywą dla wiodących na rynku rozwiązań CAD, oferującą kompatybilność z plikami OpenDWG, podobne środowisko a także wsparcie dla znanych np. z programu AutoCAD® poleceń, menu, skryptów, stylów, wzorów itd.
 
Nowe możliwości IronCAD w szkicowaniu 2D zawierają dodatkowe opcje więzów, dające inżynierom i projektantom możliwość dopracowania większej kontroli nad geometrią. Równoczesne, Stałe i Inteligentne Więzy to tylko niektóre z nowych dostępnych opcji. Inteligentne Więzy automatycznie umieszczają ogólne więzy na elementach takich, jak fazy, zaokrąglenia, wieloboki, prostokąty i równoległoboki, razem z geometrią stycznych. Przy dodawaniu więzów, IronCAD wyświetla stan więzów elementu bazujący na stopniu swobody w szkicu. Polegając na stanie więzów, element szkicu będzie albo czerwony (przedefiniowany). biały (nie dodefiniowany) lub zielony (dobrze zdefiniowany).
 

Te trzy znaczniki stanu pomagają inżynierom przewidzieć, jak powiązane szkice będą reagować na zmiany w geometrii. Dodatkowe zmiany więzów zawierają "Reference Snapping", nową możliwość, która pozwala użytkownikom na odniesienie geometrii 3D na płaszczyźnie szkicu 2D bez potrzeby projekcji krawędzi. I tak, po krótkim przytrzymaniu kursora ponad modelem 3D, na płaszczyźnie szkicu pojawia się referencyjny wskaźnik do elementu. Tak utworzony wskaźnik może być użyty przez "SmartSnap" do wyrównania elementów na płaszczyźnie 2D.

Oprócz zmian środowiska szkicu, na podstawie informacji od klientów zaktualizowano również środowisko 3D - jak np. wykrywanie kolizji. Wykrywanie kolizji działa w Modelu Mechanizmu, aby wykrywać kolizje pomiędzy komponentami użytkownika lub między wszystkimi komponentami w scenie. Jeżeli dojdzie do kolizji, jej obszar jest podświetlany. Dodatkowe działania, które mogą zostać podjęte w razie kolizji zawierają zatrzymanie ruchu obiektu czy sygnał dźwiękowy, co ułatwia użytkownikom identyfikację niespodziewanych problemów.
 
 
Interoperacyjność
IRONCAD 2009 XG wspiera import i eksport Granite 4.0, Wildfire 3.0, Parasolid 19 i ACIS 17. Zmiany dodatków translacji zawierają nowe opcje importu i eksportu Unigraphics w wersji 11-18 i NX1-NX4. Ponadto wszystkie standardowe formaty translacji IronCAD zostały uaktualnione o najnowsze, zmodernizowane wersje translatorów Spatial’s Interop.
 

  

  

  
 

Tagi:
Komentarzy: Skomentuj pierwszy
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
REKLAMA
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl