Allplan

Typ: CAD
Producent: Nemetschek AG
Wersja językowa: Polski Angielski Niemiecki
Platforma OS:
Allplan BIM 2008 to zorientowany obiektowo pakiet oprogramowania służący do projektowania w 3D i modelowania informacji o obiekcie (BIM - Building Information Modeling). Program ten zaspokaja zapotrzebowania projektantów w zakresie wszystkich powszechnie używanych typów rysunków -  od prostych projektów dwuwymiarowych aż do wirtualnego modelu budynku ze zintegrowanym zliczaniem ilości materiału i kalkulacją kosztów.
 
 Jak żaden inny program CAD, Allplan BIM 2008 jest doskonałym narzędziem do interdyscyplinarnego projektowania dla architektów, konstruktorów, projektantów i osób zarządzających nieruchomościami. Oprócz tradycyjnych formatów wymiany danych, Allplan BIM 2008 wspiera formaty PDF i IFC, które zapewniają szybką i bezproblemową komunikację między wszystkimi uczestnikami procesu projektowego.
 
Skrót "BIM" oznacza Building Information Modeling i opisuje bezpieczny proces zoptymalizowanego projektowania, tworzenia i zarządzania budynkami. Wszyscy uczestnicy tego procesu mogą korzystać z aktualnych, dokładnych i łatwo dostępnych informacji na temat projektu, jego realizacji i aktualnego statusu. Naszym celem jest uczynienie projektowania, procesu realizacji i zarządzania jeszcze bardziej dokładnymi i opłacalnymi. Allplan BIM 2008 wspiera go, będąc bazą danych w procesie modelowania informacji o obiekcie. Oprócz tworzenia modeli architektonicznych Allplan BIM 2008 może być także wykorzystywany do określania ilości i kosztu potrzebnych materiałów. Projektanci mogą dołączyć do modelu informacje o ogrzewaniu, wentylacji, kanalizacji i instalacji elektrycznej. Co więcej, program potrafi również wygenerować model struktury i przekonwertować go na model analityczny. Dane obliczeniowe z modelu analitycznego można wówczas zwrócić do modelu strukturalnego.
 
 
Allplan BIM 2008 Architektura
 
Allplan BIM 2008 Architektura to inteligentne narzędzie projektowe dla architektów. Oprócz praktycznego modelowania budynku, program oferuje możliwość tworzenia wizualizacji, rysunków i zestawień, które mogą być efektywnie tworzone na podstawie modelu. Projektowanie CAD zorientowane obiektowo w oparciu o Allplana umożliwia niesamowitą przejrzystość kosztów przedsięwzięcia podczas całego procesu projektowania i realizacji budynku.
 
 
Pakiet Allplan BIM 2008 Architektura został stworzony z myślą o architektach, firmach konstrukcyjnych i zleceniodawcach. Allplan swoimi możliwościami pokrywa cały proces tworzenia budynku - od pierwszego szkicu do rysunków prezentacyjnych, wykonawczych, detali, włącznie z planowaniem kosztów przedsięwzięcia. Dzięki temu projektant, korzystając z tych samych zasobów ma szansę osiągnąć jeszcze więcej. Allplan Architektura może być używany do projektowania budynków i wnętrz, krajobrazu, urbanistyki itp. Ponadto model utworzony w Allplanie stanowi podstawę dla modelu strukturalnego, jego analizy oraz dla modelowania instalacji w budynku.

 
Allplan BIM 2008 Architektura pozwala na:
  • korzystanie z modelowania informacji o budynku (BIM),
  • bezproblemową komunikację z klientami i partnerami projektowymi
  • niespotykaną synergię między procesami projektowania, konstruowania i zarządzania budynkiem,
  • projektowanie z perspektywy kosztów, czyli interakcję między Allplanem BIM Architektura i Allplanem BCM.
Allplan BIM 2008 Inżynieria
 
Zarówno w dziedzinie konstrukcji stalowych jak i żelbetowych, Nemetschek wyposaża inżyniera w idealne rozwiązanie do tworzenia rysunków CAD oraz analizy strukturalnej. Symbole komponentów, widoki z dołu i połączenie technologii rozpoznawania deskowania, całkowicie predefiniowanych grup zbrojenia i pełnej kontroli za pomocą uchwytów zapewniają wysoką wydajność i intuicyjność pracy.
 
 
Dzięki technologii "Round-Trip Engineering", Allplan Inżynieria stanowi doskonałą kombinację pracy w środowisku CAD i analizy strukturalnej. Komponenty nośne można wyeksportować z systemu CAD bezpośrednio do oprogramowania obliczeniowego,co pozwala na uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania tych samych danych i zaoszczędzenie czasu, gdy zajdzie konieczność korekty rysunków.
 
Allplan BIM 2008 Inżynieria pozwala na:
  • perfekcyjną współpracę systemu CAD i oprogramowania do analizy strukturalnej,
  • uproszczenie skomplikowanych zagadnień poprzez wykorzystanie rozbudowanych funkcji tj. zbrojenie elementów kołowych,
  • bezproblemową komunikację z innymi uczestnikami procesu budowlanego, pracownikami budowy oraz klientami,
  • synergię w projektowaniu, konstruowaniu i zarządzaniu nieruchomością.

Allplan BIM 2008 Basic
 
Program Allplan BIM 2008 występuje również w wersji Basic, zawierającej wszystkie podstawowe narzędzia potrzebne do tworzenia płaskich rysunków architektonicznych, m.in.:
 
Szkic - podstawowe narzędzia do precyzyjnego rysowania dwuwymiarowego: linie, wieloboki, okręgi i elipsy; funkcje modyfikacji oraz rysowania i edycji wzorów i wypełnień.
 
Szkic zaawansowany - obejmuje rozszerzone możliwości rysunkowe, tworzenie i modyfikacja
inteligentnej siatki osi konstrukcyjnych, dodatkowo możliwość rysowania funkcji matematycznych (np. sinusoid czy parabolid).
 
Linie wymiarowe - pozwala na wybór sposobu wymiarowania: odręczny, automatyczny oraz półautomatyczny, wraz z pełną modyfikacją wprowadzonego wymiarowania i jego stylu (symboli na zakończeniach, definicji linii wymiarowych oraz ciągu linii, wielkości tekstu, itp.)
 
Tekst - zawiera czcionki True Type, symbole oraz modyfikacje stylów tekstu; możliwość wprowadzania tekstu z biblioteki programu lub zapisanego w formacie TXT, DOC, tworzenie i rozbijanie bloków oraz mechanizm wyrównywania tekstów.
 
Plotowanie - narzędzie do obróbki arkuszy druku lub plotu, czyli definicji: skali, zakresu widoku i jego kącie, widocznych (drukowanych) kalkach i ich sposobu drukowania; możliwość wprowadzenia dodatkowych elementów w postaci ramek, tabeli, opisów (ich zapisanie do wykorzystania w kolejnych projektach) i wydruku bądź eksportu wydruku w formatach HPGL, HPGL-2 i CAPRI.
 
Import/Eksport - wprowadzanie do programu jak i exportowanie plików DWG, DXF, DWT, IFC, PDF-3D oraz DGN. Można w nim także zdefiniować np. sposób ich importu, czy dane są czytane jako rysunki 2D, czy 3D, jakie są grubości i typy linii, itp. Do innych programów można wyeksportować projekt w postaci plików plotu (PRN, PLT, HP, HPG, PRN, P) i pliki wizualizacji (VRML, Cinema 4D).
 
Okno detalu - moduł do tworzenia detali oraz szczegółów rysunkowych projektowanego modelu. Na rysunkach można wprowadzać dodatkowe opisy i linie wymiarowe widoczne bądź niewidoczne w ogólnym rysunku.
 
 
 
Allplan BIM 2008 Urbanistyka i Krajobraz
 
Ta specjalna wersja programu przeznaczona jest dla urbanistów i architektów krajobrazu. Zawiera ona zestaw modułów najbardziej dopasowany do potrzeb tej grupy projektantów.
 
Program pozwala na tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego: zarówno jako ogólne plany przestrzenne, jak i szczegółowe plany miejscowe. Dogodnością dla planowania przestrzennego jest możliwość wprowadzenia podkładów geodezyjnych w formie zeskanowanej mapy (JPG i TIFF) lub mapy numerycznej, korzystanie z tabeli już zdefiniowanych symboli oznaczających charakterystyki obszarów np.
terenów zabudowanych, leśnych bądźprzemysłowych, informacji o uzbrojeniu terenu, itp. Istnieje także możliwość zdefiniowania własnych oznaczeń terenów. Przy planach miejscowych, w których operuje się skalą pojedynczych działek czy budynków, program oferuje narzędzia do wprowadzania obszarów działek oraz dodatkowych informacji np. o właścicielu, dokładnym adresie, numerze ewidencyjnym działki, oznaczeniu ilości kondygnacji i lokali mieszkalnych w danym budynku. Wszystkie wprowadzane informacje oraz pewne analizy przeznaczenia powierzchni można uzyskać poprzez stworzenie odpowiednich list i zestawień. Na podstawie projektu urbanistycznego tworzone są automatycznie legendy, które mogą zostać umieszczone na rysunku (planie) lub wydrukowane jako oddzielne arkusze. Wspomniana już w części architektonicznej tzw. podręczna animacja ułatwia obejrzenie projektowanego terenu i szybką ocenę jej poprawności.
 
 
Program pozwala z dowolnie wprowadzonej siatki punktów stworzyć trójwymiarowy, cyfrowy model terenu (CMT). Zaletą modelu tworzonego w ten sposób, w porównaniu do zwykłej powierzchni rozpiętej pomiędzy punktami, jest inteligencja powstałego modelu. Pozwala ona na przedstawienie graficzne, w postaci mapy hipsometrycznej, przy określeniu różnicy wysokości, stopnia wygładzenia warstwic oraz wykonywania dowolnych przekrojów terenu z dokładnym opisem punktów wysokościowych. Istnieje także możliwość tworzenia dowolnych skarp oraz dopasowania terenu do elementów ukształtowania np. tarasów, dróg, domów, itp. Program nie tylko potrafi dostosować model do takich obiektów, ale także obliczyć ilość ewentualnych robót ziemnych.
 
W zakresie architektury krajobrazu program umożliwia inwentaryzację terenów zielonych i ich dalsze projektowane, tworzenie własnych symboli i oznaczeń dla różnych typów drzewostanu powiązanych z modelem trójwymiarowym, a także projektowanie ścieżek i chodników. Funkcje planowania zieleni pozwalają w szczegółowy sposób określić ilości drzew, krzewów, ich wielkość, wiek, gatunek oraz to, czy dane drzewo, krzew jest przeznaczone do zachowania, czy też wyrębu. Ponadto program czyta dane z katalogu roślinności firmy Bruns. Allplan standardowo wyposażony jest w listy zieleni oraz ich legendy.
 
Moduł Plan sytuacyjny umożliwia precyzyjne wytyczenie przebiegu drogi w oparciu o cały szereg przydatnych narzędzi takich jak np. rysowanie klotoid, określanie pikietażu dla elementów, tworzenie prostopadłych przez pikietę, trasowanie drogi w terenie czy kontrolę nawiązania do punktu osnowy geodezyjnej. Moduł stanowi pomocne narzędzie dla biur zajmujących się problematyką projektowania dróg oraz infrastruktury urbanistycznej. Plan sytuacyjny umożliwia współpracę z CMT wiążąc i dopasowując do niego oś drogi. Dzięki tym dwóm modułom istnieje możliwość przedstawiania zaprojektowanej drogi w postaci modelu przestrzennego z uwzględnieniem skarp, wykopów, nasypów czy mostów.

 
Wymagania systemowe (konfiguracja minimalna):
Procesor Intel Pentium III lub kompatybilny, 1 GB RAM, 5 GB wolnej przestrzeni dyskowej, karta graficzna o rozdzielczości 1280 x 1024 i 128 MB pamięci, napęd DVD, system operacyjny Windows XP SP2 (zalecany), Windows Vista, Windows 2003 Server SP2, Windows 2000 SP4
Tagi:
Komentarzy: Skomentuj pierwszy
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
REKLAMA
midas NFX 2022
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl